Personal

Här nedan ser du vilka som jobbar på Glasmästarn i Västervik AB

Philip Skännestig
Glasmästare
Gesällbrev 2013
070-552 70 03

Christopher Appelqvist
Glasmästare
Gesällbrev 2015
076-309 27 87

Christina Skännestig
Ekonomiansvarig

Bilder används under Creative Commons från Big D2112, RocketBoom, HotlantaVoyeur